SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Japonské štátne vyznamenanie

Udeľovanie japonských štátnych vyznamenaní cudzincom – jeseň 2017

Dňa 3. novembra 2017 japonská vláda zverejnila zoznam ocenených japonskými štátnymi vyznamenaniami pre jeseň 2017.
S veľkým potešením oznamujeme, že medzi vyznamenanými je tiež pán František Šebej, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Zahraničného výboru NR SR a predseda Skupiny priateľstva s Japonskom NR SR.

Meno:
František Šebej

Druh udeleného rádu:
Rád vychádzajúceho slnka so zlatou a striebornou hviezdou

Pán František Šebej bol ocenený za svoj prínos k prehlbovaniu vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou, tak ako prostredníctvom svojich politických aktivít súvisiacich s jeho pôsobením v NR SR, tak i športových spojených s karate.

-zdroj: Japonské veľvyslanectvo na Slovensku (FB)

V mene SFKaBU gratulujeme senseiovi Františkovi Šebejovi, 8. Dan karate, 3. Dan kobudo k tomuto významnému oceneniu zo strany japonskej vlády.
-db-

https://www.aktuality.sk/clanok/536853/frantisek-sebej-ziskal-japonske-statne-vyznamenanie/


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA