SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Obnova spolupráce s CV Lešť

V termíne od 16. do 18. júla 2020 sa zástupcovia vedenia SFKaBU zúčastnili prezentácie bojových umení v rámci boja z blízka v Centre výcviku Lešť. Oprášili tak spoluprácu s inštruktormi Odboru špeciálneho výcviku, prepojili rôzne modelové situácie s obrannými technikami s nožnom, krátkymi zbraňami a v boji jeden na jedného.

Inštruktorom boli odprezentované kobudo zbrane a ich možné použitie v boji. Okrem iného sa inštruktori oboznámili s ich použitím v klasickom tréningu kobudo, ktorý je typický pre kluby našej Federácie.

Veľké ďakujeme patrí riaditeľovi CV Lešť, Ing. arch Antonovi  Maštalskému a pracovníkom CV Lešť za prejavenú dôveru a podporu počas celého pobytu.

Veríme, že sme našou návštevou otvorili možnosti spolupráce v rámci výcviku i využitia CV Lešť pre účely reprezentácie SR v rámci SFKaBU.


Vďaka patrí:
Centrum výcviku Lešť
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

foto: -cvl-
text:-db-


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA