SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Súťaž - para karate, Rumunsko

V dňoch 16. až 18.8 2019 sa konala medzinárodná súťaž a konferencia para- karate v Rumunsku  v meste Cluj Napoca. The Transilvania Cap Para Internacional Martiall Arts.
Súťaže sa zúčastnila spoločná výprava slovenských para karatistov z SFKaBU, ako aj  zástupcov I DOKAI.
Výsledky:

 Richard Ostrolucký KK  Veľký Krtiš - 1.miestov kat.kata C2
Jozef Ostrolucký KK Willo z Bratislavy 1.miesto kat.kata C3 a 2.miesto kat.kobudo C4 
Jozef Ostrolucký získal i  ocenenie za prácu v para karate - AMBASADOR CERTIFIKÁT.

Na súťaži boli prostredníctvom p. Ostroluckého pozvaní aj pretekári na XXIII. Slovakia open 2020.
P. Ostrolucký sa zúčastnil i medzinárodnej konferencie, kde si vypočul najnovšie trendy v práci s postihnutými športovcami.


Gratulujeme k výsledkom a ďakujeme za propagáciu SFKaBU.
-db-
foto: archív J. Ostrolucký


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA