SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
X. reprezentačné sústredenie

Vyhodnotenie X. reprezentačného sústredenie SFKaBU – Levice

Termín :     9.6.2018

Miesto :      ZŠ, Ul. Sv. Michala 42, Levice 934 01
Čas :         10.00 – 14.00 hod.

1. Tréning viedli : 

PhDr. Ján Dado – hlavný reprezentačný tréner SFKaBU
Ján Valentík – reprezentačný tréner SFKaBU pre kumite 
Ing. Mgr. Ľubomíra Klementisová – reprezentačná trénerka SFKaBU pre kata 
Mgr. Nina Valentíková – trénerka talentovanej mládeže a asistentka SFKaBU pre kata,
                       vedúca výpravy na MS WUKF Dundee 2018                    


2. Povinná účasť: 

 - pre všetkých reprezentantov a mládež, ktorí boli nominovaní na Majstrovstvá sveta WUKF 
  do Dundee - jún 2018
- oficiálni coachovia, ktorí boli nominovaní do Dundee
- zúčastnilo sa 32 pretekárov
- ospravedlnilo sa 8 pretekárov

3. Obsah tréningov :

Kata : 
- nácvik kata jednotlivcov a družstiev podľa jednotlivých kôl
- nácvik kata Goju ryu a Ruei ryu
- nácvik kata vo zvýšených objemoch
- zameranie na prejav, nasadenie, dynamiku a odstraňovanie nedostatkov

Kumite :

- nácvik reakcií, deae, správna vzdialenosť pri útočných kombináciách, zanshin, taktika 
 zápasu pri rôznych modelových situáciách
Zapísal : PhDr. Ján Dado – hlavný reprezentačný tréner SFKaBU

V Bratislave dňa 11.6.2018Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA