SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Pardubice open 2018 -Karate Lions cup

Dňa 2.6.2018 sa konala v Českej republike medzinárodná súťaž Pardubice Open 2018 – Karate Lions Cup.
Súťaž prebiehala na zimnom štadióne Tip Sport Arena a štartovalo sa na šiestich tatmi podľa pravidiel WKF, za účasti 19 krajín. V kata prebehli repasáže a preto sú dve tretie miesta.
Za SFKaBU za zúčastnili kluby Goju kai Karate Brtaislava, KK Nová Baňa, KK Veľký Krtíš, KK Pezinok a Seiken Bratislava.
Účasť pretekárov na súťaži bola v rámci prípravy na Majstrovstvá sveta Dundee 2018.
Výsledky Goju kai karate Bratislava :
Pretekári : Anettová, Hulín, Lesay, Lesayová, Ondrušová, Szomolányiová T., Szomolányiová N., 
          Vidová.
          Musil ( KK Seiken BA )

Výsledky :
Anettová –        1. miesto kata seniors female
                  2. miesto kata seniors U21 female

Vidová -           1. miesto kata cadets female
                  2. miesto kata juniors female

Ondrušová -       2. miesto kata cadets female
                  3. miesto kata juniors female

Szomolányiová N. – 2. miesto kata seniors female
                  3. miesto kata kata seniors U21 female

Szomolányiová T. - 3. miesto kata seniors U21 female

Hulín -            3. miesto kata juniors male
                  3. miesto kata cadets male

Lesayová -         3. miesto kata girls U14 female
                  3. miesto kata cadets female

Lesay -            4. miesto kata boys U 12 – v kategórii mal 26 pretekárov a umiestnil sa najlepšie 
                   z pretekárov jeho kategórie zo SFKaBU

Musil (Seiken ) -    1. miesto kata seniors U21 male
                   2. miesto kata seniors male


text, foto a info: PhDr. Ján Dado (ŠK Goju Kai Bratislava)


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA