SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
SEMINÁR RYUEI RYU - Levice

Dňa 24. februára 2018 sa v Leviciach uskutočnilo sústredenie zamerané na kata v štýle Ryuei Ryu, kde sa zúčastnilo 25 cvičencov z rôznych klubov. V priebehu dňa sa naučili kata Pachu (Sentei) a Paiku (Tokui). Seminár viedli Mgr. Nina Valentíková  a JUDr. Martina Valentíková.

V kata sme sa zamerali na správne postoje, techniky, kombinácie, dynamiku, timing, stabilitu, správne rotácie, prácu bedier, súťažné prevedenie a pod.

Zároveň sme do programu zaradili inovatívne prvky, nové metódy a formy, ako rýchlo a efektívne spraviť rozcvičku formou cardio cvičení na hudbu, silové cvičenia s vlastným telom, aktivity vo dvojiciach zamerané na zrýchlenie vykonávania jednotlivých techník.

Už teraz sa tešíme na ďalší seminár. Oss

text: -nv-
foto: účastníciFotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA